Nyitólap Kiállításunk   Rendezvények Vásárlás Elérhetőség Referenciák   Fazekas Szövetkezet emlékoldal    
Fazekas Múzeumunk
Képek <- "Így készül" -> Videók   Műhelyünk   Fazekas szerszámok   A Túri fazekasság története  
.
Akciós kerámiák
Ajándékcsomagok
TERMÉKEK:
Étkészletek
Ivókészletek
Konyhai kerámiák
Sütő edények
Apró ajándékok
Hűtőmágnesek
Gyertyatartók
Kerti edények
Órák, táblák, számok
Névreszóló
pálinkás poharak
Egyedi
ajándékötletek

ászf. adatvédelem
  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  
 


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
Cégnév: Busi Péter
Székhely: 5400, Mezőtúr Tulipán út 12.
Adószám: 76261877-1-36

elérhetőségek (info@mestersegekboltja.hu, +36-30 / 206-89-85); továbbiakban: Szolgáltató) és Busi Péter. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mestersegekboltja.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Mesterségek Boltja Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
1.2. Az Mesterségek Boltja Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. Az Mesterségek Boltja Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti elektronikus szerződés az áru megvásárlása során jön létre, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A Felek között létrejött elektronikus szerződés-, és megkötésének nyelve: magyar
1.5. Ügyfélszolgálat: Busi Péter, az info@mestersegekbotltja.hu cím használatával.


2.Garancia

Az Ügyfél köteles az áru átvételekor azok épségéről meggyőződni. Amennyiben sérült árut talál, azt kérjük, ne vegye át. Amennyiben az Ügyfél az árut átvette és ezt aláírásával igazolja, később utólagos reklamációra nincs lehetőség.


3.Szállításifeltételek

-Személyesátvétel:

A megrendelt termék előzetes egyeztetés alapján személyesen is átvehető Mezőtúron. Ez esetben a vevőt nem terheli szállítási költség.

-Országos kiszállítás:

Termékeinket a Royal sprint Futárszolgáltat szállítja házhoz.
Szállítási díjak megtalálhatóak az elérhetőségek menüpontban


A kiszállítás várható időtartama a megrendeléstől számított 2-3 munkanap. A kiszállítás napjáról az Ügyfelet e-mailben értesítjük.
Kérem különösen figyeljen a telefonszám és az e-mail cím helyes megadására, ugyanis amennyiben ezek nem megfelelőek, meghiúsulhat a kasolatfelvétel és a megrendelés menete. A megrendeléséről e-mailben visszaigazolást küldünk 48órán belül. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége.
A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomag kézbesítésekor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Webáruházunk megrendeléseinek házhozsszállítását a Royal sprint Futárszolgálat teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldés kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.
Különös odafigyeléssel csomagolom a kerámiákat. (többrétegű légbuborékos fóliába van betekerve, majd egy vastag kartondobozban körbe van bélelve puha, ütődésvédő anyaggal)

4.Reklamáció

Lásd 2-es pont. A reklamációkat az info@mestersegekboltja.hu e-mail címre várjuk. Lehetőség szerint 1-2 munkanapon belül megválaszoljuk kérdését.


5. Visszafizetés, elállási jog

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a web áruházunkban árusított termékekre vonatkozóan biztosítjuk az elállási jogot. Ennek értelmében a vásárlónak a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélküli elállás joga van. Elállási jog érvényesítése esetén az alábbiak lépnek érvénybe:

- Haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszafizetjük a vételárat a vásárlónak, a vásárlóval egyeztetett módon (banki átutalással, postai úton, stb.).

- A visszaszállítással kasolatos költségeket az eladó nem köteles állni, a vásárló nem kötelezheti az eladót a visszaküldés költségeinek fedezésére.

- Az elállási jog érvényesítése esetén a vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül.

- Az eladó követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését.

- Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton történő jelzés alkalmával feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálattal juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaküldésével kasolatos költségek a vásárlót terhelik. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a vásárlót terheli.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.


6. Fizetési módok

- Készpénzben a futárszolgálat munkatársának, illetve helyben személyes átvétel esetén

- Előre utalással a következő bankszámlára:
Bank:
Számlaszám:Budapest Bank: 10104569-11290300-01005006
Név: Busi Péter
Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, a könnyebb azonosíthatóság végett.

EgyebekA webáruházban megjelenített képek a tényleges terméket ábrázolják. A feltüntetett színek nagy százalékban megfelelnek a valóságnak, de árnyalatbeli különbségek előfordulhatnak.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Mezőtúr Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A Szolgáltató a legnagyobb elvárható gondossággal jár el a termék információk megadása során, ugyanakkor nem garantálja, hogy minden termékinformáció hibamentes, pontos, teljes és aktuális.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a termékre vonatkozó információk megváltoztatására.

A Szolgáltató Webáruházában a termékek és szolgáltatások feltüntetett ára alanyi adómentes, mely nem tartalmaz ÁFA-t.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megrendelés teljesítését felfüggessze, vagy a megrendelést törölje.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2010.10.12.

Busi Péter

 
   
Busi Péter 30/206-89-85
info@mestersegekboltja.hu
Készítette: Busi Péter -> 2010-2019 www.mestersegekboltja.hu
A weboldalon található tartalom, kép-, videó- és hanganyag, előzetes egyeztetést követően használható fel.

 

"Így készül"
Csalikancsó korongozása
Csalikancsó fülezése
Csalikancsó csecsezése
Csalikancsó metszése
Csalikancsó írókázása
Miskakancsó készítése
Váza ecsetes díszítése
Váza metszése
Kulacs készítése
Feliratos véza készítése

50 cm-es
miskakancsó 1

50 cm-es
miskakancsó 2
50 cm-es
miskakancsó 3
50 cm-es
miskakancsó 4
50 cm-es
miskakancsó 5
Süni kertiedény készítése